Ban chấp hành

Ban chấp hành

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, BAN KIỂM TRA HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN CẨM LỆ KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

-------------------------------

Stt Họ và tên Chức danh, đơn vị Năm sinh Chỗ ở hiện tại Chức danh Hội Doanh nghiệp Q. CL khóa IV
Nam  Nữ
I/ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP KHÓA IV        
1 Phan Phước Lộc Công ty Cổ Phần Đại Phước Long Cement       Chủ tịch HDN
2 Nguyễn Anh Hoàng Công ty CP Đầu tư TM Phước Yên       Phó Chủ tịch TT HDN
3 Lê Công Vinh Công ty Cổ phần Tư Vinh       Phó Chủ tịch HDN
4 Hà Đức Trí Công ty TNHH MTV Năng lượng 504       Phó Chủ tịch HDN
5 Lê Thị Ly Na Công ty TNHH Tư vấn TK&XD Magic Arch.Lyna       Phó Chủ tịch HDN
6 Nguyễn Thành Công Công ty TNHH Dịch vụ tang lễ Thiện Tâm       Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Thị Trinh Công ty TNHH XD&TM DV Tiến Thanh       "
8 Huỳnh Thanh Quang Công ty Kiến trúc xây dựng và Nội thất Quang Army        "
9 Trần Anh Tuấn Công ty TNHH Tuấn Hoà       "
10 Võ Thanh Sơn Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Carton Hoà Bình     BTV "
11 Nguyễn Mạnh Hùng Công ty TNHH Dược phẩm Thuỳ Dung       "
12 Trần Phước Sỹ  Công ty TNHH Yến sào Tiên Sa       "
13 Dương Văn Vinh Công ty TNHH Tư vấn xây lắp & TM Lộc Thành       "
14 Hà Kim Khánh Công ty TNHH MTV Kính Thành       "
15 Nguyễn Phương Hiền Công ty TNHH MTV TM Tổng hợp VT & DV
 Kỹ thuật Phương Hiền Nguyễn
      "
16 Bùi Thị Dung Công ty Cổ phần Đông Bắc       Ủy viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Thị Thùy Dung Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Cường       "
18 Võ Văn Đông Công ty TNHH SX&TM Phương Thịnh       "
19 Nguyễn Văn Đồng Công ty Cổ phần xây dựng Hưng Bảo Sơn       "
20 Võ Văn Đức Công ty Cổ phần Uyên Việt       "
21 Trần Thị Minh Hiếu Công ty TNHH XD và Thương mại Kim Hưng Thịnh       "
22 Trần Văn Khánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và XD Danaco       "
23 Trần Thị Lan Công ty TNHH MTV Hoàng Long Giang       "
24 Trần Lê Nam Công ty Cổ phần HBC Sài Gòn Đà Nẵng       "
25 Nguyễn Sắc Chi cục thuế Cẩm Lệ - Hòa Vang       "
26 Phan Tiến Sĩ Công ty CP Thép và Đầu tư Thụy Sỹ       "
27 Cái Thị Tám Công ty TNHH TM&DV Trung Linh       "
28 Huỳnh Thị Tâm Công ty TNHH Hoàng Thiện       "
29 Phí Đức Tài Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Đại Hãn       "
30 Nguyễn Đức Thảo Công ty CP kỹ thuật SXTM Việt Nga Đà Nẵng       "
31 Phan Phùng Thiện Công Ty Cổ phần Lâm sản Xuất Khẩu Đà Nẵng       "
32 Nguyễn Thị Bích Trâm Công ty TNHH MTV Bích Trâm       "
33 Trương Thị Kim Vân Công ty TNHH Vũ Tuấn       "
II/ BAN THƯỜNG VỤ HỘI DN KHÓA IV        
1 Phan Phước Lộc Công ty Cổ phần Đại Phước Long Cement       Ban Thường Vụ
2 Nguyễn Anh Hoàng Công ty CP Đầu tư TM Phước Yên       Ban Thường Vụ
3 Lê Công Vinh Công ty Cổ Phần Tư Vinh     Hoà An Ban Thường Vụ
4 Lê Thị Ly Na Công ty TNHH Tư vấn TK&XD MagicArch.Lyna   1979   Ban Thường Vụ
5 Hà Đức Trí Công ty TNHH MTV Năng lượng 504     Hoà An Ban Thường Vụ
6 Nguyễn Thành Công Công ty TNHH Dịch vụ tang lễ Thiện Tâm 1984   Đại diện phường Hoà Phát Ban Thường Vụ
7 Nguyễn Thị Trinh Công ty TNHH XD&TM DV Tiến Thanh     Đại diện phường Hoà Thọ Đông Ban Thường Vụ
8 Huỳnh Thanh Quang Công ty Kiến trúc Xây dựng và Nội thất Quang Army     Đại diện phường Hoà Xuân Ban Thường Vụ
9 Trần Anh Tuấn Công ty TNHH Tuấn Hoà     Đại diện phường Hoà An Ban Thường Vụ
10 Võ Thanh Sơn Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Carton Hoà Bình     BTV Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Mạnh Hùng Công ty TNHH Dược phẩm Thuỳ Dung     Khuê Trung Ban Thường Vụ
12 Trần Phước Sỹ  Công ty TNHH Yến Sào Tiên Sa     Hoà Xuân Ban Thường Vụ
13 Dương Văn Vinh Công ty TNHH Tư vấn xây lắp & TM Lộc Thành       Ủy viên Ban Chấp hành
14 Hà Kim Khánh Công ty TNHH MTV Kính Thành       Ủy viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Phương Hiền Công ty TNHH MTV TM Tổng hợp VT & DV
 Kỹ thuật Phương Hiền Nguyễn
      Ủy viên Ban Chấp hành
III/ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI DN QUẬN CẨM LỆ KHÓA IV        
1 Phan Phước Lộc Công ty Cổ Phần Đại Phước Long Cement       Chủ tịch HDN
2 Nguyễn Anh Hoàng Công ty CP Đầu tư TM Phước Yên       Phó CT Hội DN
3 Lê Công Vinh Công ty Cổ Phần Tư Vinh     Hoà An Phó CT Hội DN
4 Lê Thị Ly Na Công ty TNHH Tư vấn TK&XD MagicArch.Lyna   1979   Phó CT Hội DN
5 Hà Đức Trí Công ty TNHH MTV Năng lượng 504     Hoà An Phó CT Hội DN
IV/ DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HDN KHÓA IV        
1 Huỳnh Thị Tâm Công ty TNHH Hoàng Thiện       Trưởng ban
2 Trương Thị Kim Vân Công ty TNHH Vũ Tuấn       Thành viên
3 Phí Đức Tài Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Đại Hãn       Thành viên

TM. BAN CHẤP HÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Anh Hoàng

Gọi điện Thuê xe tự lái Đà Nẵng Zalo Thuê xe tự lái Đà Nẵng Messenger Thuê xe tự lái Đà Nẵng
Giỏ hàng (0)