Doanh nghiệp Cẩm Lệ

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH " PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2016" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN.

Thursday 22/12/2016 | Lượt xem: 521

* Về công tác triển khai thực hiện:

      Thực hiện Quyết định số 9098/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2015 về Chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng năm 2016”; thực hiện Công văn hướng dẫn số 156/CVSKHĐT-KTN ngày 25/01/2016 của sở KH&ĐT về việc thực hiện Chương trình “Phát triển khởi nghiệp 2016”. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/3/2016 về tổ chức, triển khai chương trình Phát triển khởi nghiệp trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Phòng Kinh tế phối hợp với Quận đoàn Cẩm Lệ, Hội Doanh nghiệp quận tham mưu UBND quận tổ chức Chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” trên địa bàn quận, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư, nhất là trong Đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh quận Cẩm Lệ hiểu biết và nâng cao nhận thức và hành động, tăng cường khả năng hiện thực hóa dự án khởi nghiệp trên địa bàn quận.

UBND quận đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, thông qua việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch các hoạt động khởi nghiệp đến đông đông đảo các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận. Xây dựng bài viết, các chuyên đề hoạt động lồng ghép liên quan đến khởi nghiệp, tái khởi nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử quận. Tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh có ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với yêu cầu, khả năng của ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.

* Về Những kết quả đạt được:

- Tổ chức buổi tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp. UBND quận mời TS Võ Duy Khương, Nguyên PCT Thường trực UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp TP Đà Nẵng về trao đổi với diễn đàn. Tham dự buổi tuyên truyền có sự tham gia của lãnh đạo các ngành, đoàn thể, lãnh đạo các phường của của quận tham dự; đặc biệt, biệt có hơn 150 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia buổi tuyên truyền;

- Vào dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND quận đã tổ chức gặp mặt hơn 200 doanh nhân tiêu biểu nhằm tôn vinh, khen thưởng; tổ chức thăm, động viên các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong SXKD, đóng góp tích cực cho an sinh xã hội của quận. Thông qua buổi gặp mặt, lồng ghép việc tuyên truyền về nội dung hoạt động khởi nghiệp, tái khởi nghiệp cho doanh nghiệp;

- Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và thu hút đầu tư của quận trong năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, so với cùng kỳ năm 2015 số doanh nghiệp thành lập mới và thu hút về quận tăng 56,9%, cấp phép đăng ký kinh doanh tăng 19,4%, số thu ngân sách khối doanh nghiệp tăng 22,7%, các ngành dịch vụ tăng 15,7% cùng với những kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh tại quận Cẩm Lệ khá thuận lợi;

- UBND quận luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mới sớm gia nhập thị trường với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất. Tổ chức tập huấn, đào tạo, hội thảo trao đổi những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của các doanh nghiệp có thương hiệu thành công trong sản xuất kinh doanh đến các doanh nghiệp, sinh viên, học sinh có ý tưởng khởi nghiệp,…tổ chức kết nối cung cầu doanh nghiệp, hộ SXKD; phối hợp các sở, ban ngành triển khai các chương trình liên quan đến hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và các chính sách khuyến công của thành phố;

Những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy - HĐND - UBND quận. Hội Doanh nghiệp quận phát huy được vai trò làm cầu nối, tích cực phối hợp với UBND quận trong việc tìm kiếm đối tác, tổ chức tốt các đoàn công tác xúc tiến, giới thiệu tiềm năng với các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quận Cẩm Lệ; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành quan tâm đến công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp từ quận đến phường, đã làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng, tiếp cận vốn vay ưu đãi, tư vấn ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp và quyết định đầu tư, do đó số doanh nghiệp thành lập mới, hộ kinh doanh tăng đáng kể so với các năm, hiệu quả SXKD ngày càng được nâng cao.

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017:

Trong năm qua quận Cẩm Lệ luôn đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu tư, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của quận từng bước lớn mạnh góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn quận. Nhằm tiếp tục hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên địa bàn quận thời gian đến đạt kết quả, UBND quận tiếp tục đẩy mạnh một số giải pháp hỗ trợ phát triển khởi nghiệp như sau:

1/ Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, tái khởi nghiệp cho doanh nghiệp, sớm gia nhập thị trường với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất. Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trường, các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trên thế giới và khả năng áp dụng tại Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ nhằm xác định hiện trạng, nhu cầu, xu hướng khởi nghiệp để đề xuất chính sách hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp có hiệu quả.

2/ Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho phát triển khởi nghiệp như: kỹ năng bán hàng, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lượng, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế…

3/ Nghiên cứu, đề xuất với Thành phố quan tâm tạo điều kiện cho quận Cẩm Lệ một quỹ đất để ưu tiên cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu, có các cơ chế ưu đãi về tiếp cận vốn, thuê đất và chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

4/ Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về việc thành lập và quản lý doanh nghiệp, khai thuế, quản lý dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, pháp lý, tài chính...

5/ Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, ban, ngành, Hội Doanh nghiệp quận, các doanh nghiệp, trường học... nhằm hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu đối tác kinh doanh; định kỳ tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp để tạo sự liên kết giữa các nguồn lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn quận một cách sâu rộng. 

 

                                                                                                                        Hồ Văn Cầu

                                                                                                    Phó Trưởng phòng Kinh tế quận

Tài khoản

Logo Liên kết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2
Hôm nay: 99