Doanh nghiệp Cẩm Lệ

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016

Wednesday 05/04/2017 | Lượt xem: 551

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY MỜI

Được sự thống nhất của Thường trực Quận ủy, Lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ, Hội Doanh nghiệp quận tổ chức:

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Trân trọng kính mời: Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2017 (thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Quận ủy quận Cẩm Lệ

                   Số 133 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ

Rất mong Quý Ông, Bà sắp xếp thời gian tham dự để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp./.

Cẩm Lệ, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TM.BCH HỘI DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Văn Đường

 

 

Tài khoản

Logo Liên kết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5
Hôm nay: 120